Det känns oerhört kul och inspirerande att på olika sätt vara med och till någon del bidra till att resultaten i matematik förbättras. Anledningen till att jag påstår att resultaten blir bättre bygger jag på den feedback jag fått efter genomförda uppdrag och min egen erfarenhet efter 30 år i skolans värld. Som lärare vet jag att ett arbete som ska ge goda resultat och kännas motiverande också kräver input i någon form för att vara inspirerande.


PedaGoTo erbjuder praktiska tips, nya idéer och alternativa pedagogiska metoder för att lyckas bättre med matematikundervisningen. Vi vänder oss till alla stadier med mycket prisvärda skräddarsydda studiedagar eller kortare träffar på tider som passar er verksamhet. Kontakta PedaGoTo på telefon nummer 0727196207 eller via mail.

Exempel på Teman:

  • Inspirera och inspireras
  • Handleding av RPM
  • Betyg och bedömning
  • Hur når jag alla elever
  • Alterntiv matematik metod
  • Laborera i matematik
  • Lärarcoaching

Tommy Olsson har genomfört ett 100 tal fortbildningsträffar och föreläsningar för olika skolformer i hela landet.