Här finns en del matriel till försäljning. Priserna är satta på en självkostnadsnivå. Allt materiel är tillverkat i så hög kvalité som möjligt med kort och spelplaner i plastiskt papper. Beställningar görs lättast på telefon 0727196207 eller via PedaGoTos Kontaktsida.

Alla beställningar över  1000 kr levereras fraktfritt och beställningar över

1000 kr får 5 % rabatt.

2000 kr får 10% rabatt.

3000 kr får 15% rabatt.

tp collection.png

Nu finns möjlighet att kombinera problemlösning med tändstickor och matematiska färdigheter.

Fem olika tema häften med 100 problem i olika svårighetsgrad. Varje häfte levereras med en mobilanpassad fil som möjliggör problemlösning i till exempel bilen eller bussen.

Artikelnr:2017 Mul, 2017 Div, 2017 Add, 2017 Sub och 2017 Ekv

Pris: 129 kr styck (exkl.moms)

 Hela serien 5 häften Artikelnr:2017 TP tot Pris: 549 kr (exkl.moms)

Tang +pussel.png

Tangram häfte med lösningar och ett mindre träpussel.

 

Artikelnr:2016

Pris: 89 kr (exkl.moms)

Spellåda.png

Stora spellådan

Låda som innehåller allt. Ett tiotal stora spel för att träna olika begrepp och färdigheter . Fem olika häften. Bland annat Geometriska problem, klurigheter samt labbhäften. Lådan finns för Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9 och Gy.

Artikelnummer:

A 004 Åk 1-3

A 005 Åk 4-6  

A006 Åk 7-9  

A 007 Åk Gy

Pris 2995 kr (exkl.moms)

multipliko 1.png

Multipliko

Klurigt spel som tränar de fyra räknesätten men framför allt multiplikation. Spelet levereras med spelplan och tärningar.

Artikelnummer:A 001

Pris 499kr (exkl.moms)

sänka skepp.png

Sänka skepp

Klurigt spel som tränar användningen av koordinatsystem. Spelet levereras med spelplan,marker och tärningar.

Artikelnummer:A 002

Pris 499kr (exkl.moms)

mathboard.png

Math board

Spel som kan användas till många olika varianter av matematik memoryLevereras med 200 symbol, tecken och sifferkort.

Artikelnummer:A 003

Pris 699kr (exkl.moms)

Geometri puzzel.png

Geometripuzzel 

Det första i en serie av 3 häften som vardera innehåller 75 geometriska pussel som ger många timmars pusslande. Pusselpack med 10 olika pussel i plastiskt papper ingår (bara att klippa ut).

Artikelnr:6801 

Pris: 169 kr (exkl.moms)

Race F-3.png

NP-race Åk3

Spel för 2-4 spelare som tränar viktiga moment inför de Nationella proven. Spelet levereras med spelpjäser tärning och facit till spelfrågorna. 

Artikelnr:6296

Pris: 499 kr (exkl.moms)

Race F-2.png

Race F-2

Spel för 2-6 spelare som tränar grundläggande moment i matematik. Spelet levereras med spelpjäser tärning och facit till spelfrågorna. Kommer att finnas i flera olika versioner för olika stadiers Nationella prov under våren 2015.

Artikelnr:6297

Pris: 499 kr (exkl.moms)

sol F-3.png

Spela och Labba ÅK F-3

Det första i en serie av 5 häften som vardera innehåller 30 laborationer, spel och aktiviteter. Digitalt kopieringsunderlag ingår. 

Artikelnr:6501

Pris: 149 kr (exkl.moms)

Framsida TP.png

100 

Tändsticksproblem   

Ett tändsticksproblem tränar den logiska problemlösningsförmågan men är framförallt ett billigt och skojigt tidsfördriv. 

Häftet 100 tändsticksproblem innehåller tändsticksproblem med olika svårighetsgrad och fullständiga lösningar till samtliga problem.

Artikelnr:6301

Pris: 179 kr (exkl.moms)

Tangram a+b.png

Tangram 1

Tangram siffror och bokstäver är det första häftet i en serie med det populära klassiska kinesiska pusslet. En fantastisk möjlighet att kombinera inlärningen av bokstäver och siffror med geometrisk problem lösning.

Artikelnr:6310

Pris: 169 kr (exkl.moms)

matriel 4-6.png

Här finns matriel anpassat för 4-6. Det finns även passande saker på andra årskurser.

sol 4-6.png

Spela och Labba ÅK 4-6

Det första i en serie av 5 häften som vardera innehåller 30 laborationer , spel och aktiviteter. Digitalt kopieringsunderlag ingår.

Artikelnr:6502

Pris: 149 kr (exkl.moms)

Plump.png

Matematikplump

Stort spel för 2-4 spelare som tränar de fyra räknesätten och parentesanvändning.  Spelaren väljer hur hon eller han ska kombinera utfallet (prickarna) med de matematiska operationerna addition, subtraktion, multiplikation och division för att på så sätt lägga en marker på samma resultat på spelplanen. Behöver spelaren använda parenteser så är det helt okej.  Resultatet visas också upp för medspelarna med hjälp av papper och penna. Spelet kan på ett enkelt sätt varieras för att passa olika stadier. Spelet levereras med spelpmarker och tärningar.

Artikelnr:6294

Pris: 599 kr (exkl.moms)

Tärningsrace1.png

Tärningsrace

Stort spel för 2-6 deltagare som tränar de fyra räknesätten och parentesanvändning. Spelarna slår i tur och ordning tärningarna. Efter varje slag försöker spelaren att kombinera tärningarnas prickar, de fyra räknesätten och parenteser till ett tal som står på ett angränsande fält på spelplanen. Spelet levereras med spelpjäser och tärningar.

Artikelnr:6293

Pris: 399 kr (exkl.moms)

Mathfamilia.png

Math familia

Spel för 2-4 spelare som tränar matematiska begrepp och terminologi. Lämpligt för Åk7 och uppåt. Spelet påminner om det klassiska spelet löjliga familjen men innehåller 60 inplastade matematik kort. Spelet levereras med lösningsark.

Artikelnr:0002

Pris: 279 kr (exkl.moms)

 

Pirattärning.png

Pirattärning

Klassiskt logiskt spel som blev mer känt i filmen Pirates of the caribbean. Lämpligt både till roliga timmen som vuxenpartyt. Levereras med 60 tärningar.

Artikelnr:0001

Pris: 179 kr (exkl.moms)

Multipliko.png

Multipliko

Stort mycket klurigt spel för 2-4 spelare som tränar de fyra räknesätten och men framförallt multiplikation. Spelaren väljer hur han eller hon ska kombinera utfallet(prickarna) på tärningarna parvis med de matematiska operationerna addition, subtraktion, multiplikation och division för att sedan multiplicera delresultaten. Spelaren får lägga en marker på samma resultat på spelplanen. Behöver spelaren använda parenteser så är det helt okej. Spelet levereras med spelpmarker och tärningar.

Artikelnr:0003

Pris: 599 kr (exkl.moms)

matriel 7-9.png

Här finns matriel anpassat för 7-9. Det finns även passande saker på andra årskurser.

matriel gymnasiet.png

Här finns matriel anpassat för Gymnasiet. Det finns även passande saker på andra årskurser.

sol 7-9.png

Spela och Labba ÅK 7-9

Det första i en serie av 5 häften som vardera innehåller 30 laborationer ,spel och aktiviteter. Digitalt kopieringsunderlag ingår.

Artikelnr:6503

Pris: 149 kr (exkl.moms)

NP-Race.png

NP-Race

Spel för 2-6 spelare som tränar grundläggande moment i matematik. Spelet levereras med spelpjäser tärning och facit till spelfrågorna. Kommer att finnas i flera olika versioner för olika stadiers Nationella prov under våren 2015.

Artikelnr:6295

Pris: 499 kr (exkl.moms)

Framsida M&K.png

Magiskt&Klurigt

Komplett pysselbok med kluringar, sifferproblem, tändsticksproblem,  pussel och mycket mer. Innehåller totalt runt 500 olika utmanande problem. Avsnittet mattemagi gör dig till en trollkonstnär och avsnittet fundera på ger tankeutmaningar. Levereas med pusselark i plastisk papp.

Det första i en serie av 3 häften som vardera innehåller över 500 problem och aktiviteter. Digitalt kopieringsunderlag ingår.

Artikelnr:6304

Pris: 249 kr (exkl.moms)

Stjärnspelplan.png

Stjärnspelet

Spel som påminner om Trivial pursuit men bara handlar om matematik. Lämpligt från åk 7 till gymnasiet. Spelet levereras med spelplan, tärning och 250 inplastade frågekort på alla områden(Algebra , tal ...). Korten kan även användas till quiz eller repetition.

Artikelnummer:6290

Pris 899kr (exkl.moms)

TRM1.png

Terminologispelet Termino

Stort spel för 2-4 spelare som tränar begrepp och formler. Spelet är lämpligt för  till exempel ÅK 7-Gy men kommer att finnas för alla stadier hösten 2015. 75 kort med olika formler och begrepp ska placeras ut på spelplanen. Spelet levereras med 75 inplastade kort och en stor spelplan.

Artikelnr:6291

Pris: 599 kr (exkl.moms)

algebrarace.png

Algebrarace

Spel för 2-4 spelare som tränar variabelhantering och algebraiska uttryck lämpligt för högstadiet och gymnasiet. Spelet levereras med spelpjäser tärning och facit till spelfrågorna. 

Artikelnr:6292

Pris: 499 kr (exkl.moms)

rpm t.png

RPM-kort F-3, 4-6, 7-9 och Gy

RPM är ett laborativt arbetssätt med focus på förstålse. 48 stycken RPM kort som följer kursplanen i matematik. Korten behandlar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring samt Problemlösning. Korten är till för att användas som ett komplement till den vanliga undervisningen som ett laborativt, undersökande och framförallt fördjupande arbetssätt. Korten är märkta med en till tre stjärnor som ger en indikation på både tidsåtgång och svårighetsgrad. Föreslagen tid är 15 till 30 minuter per kort beroende på gruppsammansättning och förkunskaper. Korten kan också användas som veckouppgift eller läxa. Korten är helplastade och levereras i box med 48 kort.

Artikelnr:6701(F-3), 6702(4-6), 6703(7-9), 6704(Gy)

Pris: 299 kr (exkl.moms)

sol gy.png

Spela och Labba ÅK Gy

Det första i en serie av 5 häften som vardera innehåller 30 laborationer, spel och aktiviteter. Digitalt kopieringsunderlag ingår.  

Artikelnr:6504

Pris: 149 kr (exkl.moms)

MAGISKA FIGURER.png

Magiska nummerfigurer

Det första i en serie av 3 häften som vardera innehåller 30 magiska nummer figurer. Digitalt kopieringsunderlag ingår. Reviderad upplaga kommer i mars 2016.

Artikelnr:6803

Pris: 179 kr (exkl.moms)

exponent blå.jpg

Exponent A

Bok som är gjord för elever som inte har så lätt med matematiken. Boken har gjort succe bland yrkeselever och på introduktionsprogrammen. Boken levereras med en DVD skiva som kan annvändas till självstudier. Lämpligt att nyttja boken till grundskoleelever eller som repeditionsbok på gymnasiet. Bokens restlager slumpas ut.

Artikelnummer:6901

Pris: 109 kr

Math quiz.png

Math quiz

Digital frågesport i Jeopardystil. Math quiz kan spelas på datorer och ipads. Varje Quiz innehåller 25 frågor och kommer att finnas i paket med 5 olika Quizar d.v.s 125 frågor. Quiz paketen kommer att finnas för alla årskurser. Paket finns färdiga i April 2016.

Artikelnummer: