Rewind process math (RPM) eller lite slarvigt kallat Jeopardy matematik är ett kompletterande pedagogiskt sätt att lära matematik. Metoden utgår från ett givet svar eller en komplex problemställning.Till exempel att ge en verklighetsbaserad uppgift innehållande procent vars lösning blir 40 kr eller att kombinera olika räknesätt och tal till ett givet svar. Före genomförandet kan läraren redovisa basfakta och teori eller litteraturhänvisningar. Lösningen ska vara en flerstegslösning med fler moment och större teoretiskt innehåll. RPM är en lämplig metod att jobba med i mindre grupper då gruppmedlemmarna genom ömsesidig dialog både befäster gamla och finner nya kunskaper. Utmaningen i att söka modeller, teorier och metoder blir ett intressant arbete som förankrar kunskapen. Ett viktigt led i genomförandet är att läraren fungerar som coach och driver på arbetet i grupperna.  

Metoden lämpar sig mycket väl på alla stadier och har fått mycket goda omdömen från de elever som prövat metoden. Rent praktiskt har genomförandet gått till på så sätt att varje elevgrupp fått ett instruktionsblad kallat RPM-kort med diverse frågeställningar. Aktuell lärobok eller alternativt uppslagsverk har också varit tillgängligt. Gruppen har beroende på uppgiftens omfattning fått jobba mellan 10 och 30 minuter för att sedan endera muntligt eller skriftligt redovisa sina tankegångar. Några olika RPM-kort med korta lösningar visas här på sidan (klicka på bilden för att förstora). Kompletta RPM-kort för varje årskurs finns till försäljning på shopen. Handledning och introduktion kan även beställas på fortbildningssidan.  

RPM 2.png

Ekorren väger 450 g och musen 50 g.

RPM 4a.png

1+2-3+4-5+6=5

Det finns bara en lösning.

RPM 6.png

     12                 

    4,8      

   1,3,5  

      5

    8,-3

  1,7,-10

       1/2

    1/10,4/10

-1/10,2/10,3/10

RPM 16.png

(4+4)/(4+4)=1 , 4-(4+4)/4=2 , (4+4+4)/4=3 osv

RPM 18.png

Till exempel

5 10 9

12 8 4

7 6 11

RPM 22.png

Till exempel: 1/10 + 1/5 + 3/10 + 2/5 = 1

Lösning med samma differens mellan talen:

175/1000 + 225/1000 + 275/1000 + 325/ 1000 = 1

RPM 23b.png

Talen 2 , 3 och 6

RPM 66.png

En cirkel med diametern 4,5 (längdenheter) har ungefär Arean 16 (areaenheter)

En rektangel med höjden 4,5 (längdenheter) och basen 3,5 (längdenheter) har ungefär Arean 16 (areaenheter). En triangel med basen 1,8 (längdenheter) och höjden 4,5 

(längdenheter) har ungefär Arean 16 (areaenheter)

RPM 146.png

1,3,4 och 5

RPM 214b.png

Bult 25 g, Mutter 12 g, Bricka 5g

RPM 416.png

48 km/h

RPM 548.png

Till exempel: y =4x-2 och y =6x-3

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)