Om PedaGoTo

Företaget PedaGoTo startade 2006 då jag gav ut min första matematikbok.

De första åren 2006-2010 var företaget bara ett företag som administrerade royalties. Från 2011 och framåt så utvecklades företaget till att förutom administrera royalties även utveckla pedagogiska hjälpmedel och erbjuda olika typer av fortbildning. Företagets vision är att på något sätt bidra till att förbättra matematikresultaten i landet Sverige. Efter dryga tjugo år som lärare på olika stadier, matematikutvecklare i Tierps kommun under 6 år, läromedelsförfattare åt Gleerups under 10 år, examinator åt Svenska institutet för kvalité (SIQ) under 2011, skolledare, föreläsare, fortbildare och många andra matematik relaterade uppdrag så har jag en tydlig bild av vad som kan göras för att förbättra inlärningen i matematik.

Genom sig själv känner man andra heter  det. Detta med kunskap som utan  variation skulle nötas in timme efter  timme var bland det tråkigaste som fanns  under min egen skolgång. De flesta elever har även idag en uppfattning om att många saker är tråkiga innötningsmoment. Uppfattningen bland elever är ofta att man redan kan för man har redan jobbat med momentet. Det som eleverna inte förstår är att kunskaperna behövde förankras. Ett exempel från min egen skoltid var länder och geografi där läraren matade klassen med otäcka blindkartor men som tur var fanns det ett strategispel som hette Risk vilket föranledde att alla länders namn och läge på ett lustfyllt och roligt sätt konserverades i min lokala hårddisk utan att jag riktigt förstod hur. Ett lustfullt varierat lärande med inbakade utmaningar är enligt min uppfattning susen för matematikinlärningen. Med detta som utgångspunkt har jag således utvecklat, prövat och använt en hel del alternativa pedagogiska metoder, matematiska spel och utmanande problem både i min egen och andras undervisning. Hemsidan kommer att innehålla många tips, metoder och idéer. Den metod som jag upplevt som mest positiv har varit RPM som också beskrivs på en av hemsidans flikar. Resultatet har varit mycket bra. Jag har besökt många olika skolor där jag genomfört fortbildning och gett konkreta tips om hur undervisningen i matematik kan förändras till att bli mer utmanande och intressant. 

 

            Tommy Olsson